Saugumas pirmiausia

2016 metų kovo – balandžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” (toliau – Asociacija) organizavo savo narių specializuotus mokymus AB “Lietuvos geležinkeliai” ir žinių bei įgūdžių atnaujinimą / įtvirtinimą Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų mokymo centre. Asociacijai plečiant savo veiklos spektrą…

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2015 m. atlikti darbai, rezultatai ir perspektyvos

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2015 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis…