Saugumo užtikrinimas – prioritetas

Šių metų rugpjūčio mėn. į Asociaciją „Karo palikimo grėsmės prevencija“ kreipėsi fizinis asmuo dėl galimybių patikrinti vietovę nuo pavojingų objektų Klevečkinės k., Panevėžio r. Asociacijai atlikus pirminį rizikos vertinimą (disponuojamų sprogmenų ir operacijų duomenų bazių analizė, bei istorinis vertinimas) buvo…

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2016 m. veiklos ataskaita

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2016 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis…

Asociacijos veikla mokyklose

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ didelį dėmesį skiria švietėjiškos veiklos vykdymui ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Prioritetas skiriamas jaunajai kartai, nes nuolatinis noras ir smalsumas dažnai priveda prie skaudžių pasekmių nežinant kaip arba neteisingai elgiantis su…

Naujosios Vilnios geležinkelio IX koridoriaus elektrifikavimo darbų teritorijoje – maksimalus saugumas

Geležinkelio IX koridoriaus modernizavimas prie N. Vilnios – techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus žingsnis. Tai aukštesnės kokybės transporto paslaugos tiek ekspeditoriams ir siuntėjams besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams keliaujantiems geležinkelio…

Bendras organizacijų bendradarbiavimas vykdant švietėjišką veiklą vaikų stovyklose

2015 metais asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” kartu su kitomis tarnybomis (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (toliau – PAGD), Lietuvos kariuomene) vis intensyviau vykdo visuomeninę veiklą Lietuvoje. Šiais metais asociacija, plėsdama savo švietėjiškos veiklos spektrą, dalyvavo dvejose Všį „Berčiūnų ateitininkų stovyklos“…

Bendri tikslai, bendri darbai, aukščiausi rezultatai užtikrinant sprogmenų keliamų grėsmių prevenciją. Bendradarbiaus Lietuvos kariuomenė ir Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

2015 birželio 12 d. Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas  ir Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vadovas Arūnas Janušonis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Institucijos sieks bendrų tikslų vykdant švietėjišką veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, prisidedant prie šalies ekonominės ir socialinės…

Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ švietėjiška veikla mokyklose

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ nenutrūkstamai vykdo švietėjišką veiklą ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Didžiausias dėmesys skiriamas jaunajai kartai, nes nuolatinis noras ir smalsumas dažnai priveda prie skaudžių pasekmių nežinant kaip arba neteisingai elgiantis su rastais…

Europinės vėžės projekte „Rail Baltica“ atlikti pavojingų ruožų patikrinimai

Europinės vėžės „Rail Baltica“ projektas yra vienas iš svarbiausių strateginių objektų šiuo metu vykdomų Lietuvoje, kurį įgyvendina didžiausios Lietuvos statybų bendrovės. Pietinės Lietuvos teritorijos yra gausiai užterštos standartiniais sprogmenimis, kurių atsiradimo priežastys – I ir II pasauliniai karai, bei sovietinė…

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vykdo vis aktyvesnę švietėjišką veiklą

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ toliau uoliai ir akyviai vykdo švietėjišką veiklą ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Šių metų kovo 17-19 d. asociacijos vadovas Arūnas Janušonis vedė paskaitą įmonės „Kauno tiltai“ darbuotojams apie standartinius sprogmenis vykdant…

Vaizdinis paieškos procedūros pristatymas

Vaizdinis Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ pristatymas kaip atliekama pavojingų objektų (sprogmenų ir pan.) paieškos procedūra užsakovo teritorijoje: pasiruošimas darbams, teritorijos žvalgyba ir žymėjimas, pavojingų objektų (sprogmenys ir pan.) paieškos vykdymas, pavojingų objektų identifikavimas, tarnybų informavimas, paieškos darbų dokumentavimas. https://www.youtube.com/watch?v=wasThxM-nPg…