Asociacija atliko geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena užterštų teritorijų tyrimus

Asociacija atliko geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena užterštų teritorijų tyrimus

Šių metų gegužės-gruodžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ atliko Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena galimai karo paveldu (standartiniais sprogmenimis) užterštų teritorijų tyrimus. Tyrimų metu buvo identifikuotos teritorijos, kurios kelia didžiausią riziką susidurti su

Šiaurės licėjaus teritorijos patikrinimas

Šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėn. į Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ kreipėsi Šiaurės licėjaus atstovai dėl galimybių patikrinti vietovę nuo pavojingų objektų.  Asociacijai atlikus teritorijos patikrnimą pavojingų objektų nebuvo aptikta, tačiau tai dar kartą įrodo, kad mokymo įstaigos pradeda objektyviai vertinti grėsmes kylančias

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2016 m. veiklos ataskaita

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2016 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis

Naujosios Vilnios geležinkelio IX koridoriaus elektrifikavimo darbų teritorijoje – maksimalus saugumas

Geležinkelio IX koridoriaus modernizavimas prie N. Vilnios – techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus žingsnis. Tai aukštesnės kokybės transporto paslaugos tiek ekspeditoriams ir siuntėjams besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams keliaujantiems geležinkelio

Bendras organizacijų bendradarbiavimas vykdant švietėjišką veiklą vaikų stovyklose

2015 metais asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” kartu su kitomis tarnybomis (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (toliau – PAGD), Lietuvos kariuomene) vis intensyviau vykdo visuomeninę veiklą Lietuvoje. Šiais metais asociacija, plėsdama savo švietėjiškos veiklos spektrą, dalyvavo dvejose Všį „Berčiūnų ateitininkų stovyklos“

Bendri tikslai, bendri darbai, aukščiausi rezultatai užtikrinant sprogmenų keliamų grėsmių prevenciją. Bendradarbiaus Lietuvos kariuomenė ir Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

2015 birželio 12 d. Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas  ir Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vadovas Arūnas Janušonis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Institucijos sieks bendrų tikslų vykdant švietėjišką veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, prisidedant prie šalies ekonominės ir socialinės

Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ švietėjiška veikla mokyklose

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ nenutrūkstamai vykdo švietėjišką veiklą ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Didžiausias dėmesys skiriamas jaunajai kartai, nes nuolatinis noras ir smalsumas dažnai priveda prie skaudžių pasekmių nežinant kaip arba neteisingai elgiantis su rastais

Europinės vėžės projekte „Rail Baltica“ atlikti pavojingų ruožų patikrinimai

Europinės vėžės „Rail Baltica“ projektas yra vienas iš svarbiausių strateginių objektų šiuo metu vykdomų Lietuvoje, kurį įgyvendina didžiausios Lietuvos statybų bendrovės. Pietinės Lietuvos teritorijos yra gausiai užterštos standartiniais sprogmenimis, kurių atsiradimo priežastys – I ir II pasauliniai karai, bei sovietinė