ASOCIACIJOS VEIKLOS SERTIFIKAVIMAS 

Sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga, nepriklausanti nei nuo paslaugos tiekėjo, nei nuo užsakovo (vartotojo), patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vykdoma veikla atlieka personalo ir teritorijos, kurioje buvo vykdyta paieška, sertifikavimą.

Personalo sertifikavimas, dėl profesinio tinkamumo vykdyti veiklas pagal Asociacijos teikiamų paslaugų spektrą, vykdomas siekiant užtikrinti saugų ir pilnavertį vykdomų projektų įgyvendinimą. Kiekvienais metais, bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene, vykdomi Asociacijos narių žinių atnaujinimas ir teorinis, bei praktinis įvertinimas. Šios procedūros vykdomas tik pagal aktualią sprogmenų neutralizavimo procedūrų redakciją, tvirtinamą Krašto apsaugos ministerijai pavaldžių institucijų. Sertifikavimas užtikrina, kad Asociacijos narių žinios atnaujintos, o gebėjimai vykdyti praktinius teritorijų patikrinimo darbus nuo pavojingų objektų (įskaitant sprogmenis) realiai vietovėje, įvertintos.

Vertinant sukauptą Asociacijos narių patirtį tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ir vykdant užduotis tarptautinių operacijų metu, bei kiekvienais metais atnaujinus įgūdžius ir gebėjimus Lietuvos kariuomenės institucijose,  Asociacija aukštus  savo personalo pasirengimo standartus išlaiko nuolat. Vykdant užduotis susijusias su sprogmenimis, jų paieška, identifikavimu ir procedūrinių žymėjimu maksimaliai užtikrinamas Asociacijos narių saugumas, užsakovo teritorijoje dirbančio personalo ir įrangos sauga.

Daugiau informacijos apie personalo sertifikavimą 2016 m.:  http://www.gprevencija.lt/saugumas-pirmiausia/

Teritorijos sertifikavimas (kontrolinis teritorijos patikrinimas) atliekamas siekiant papildomai patvirtinti apie kokybiškai patikrintą teritoriją, bei pažymėti užsakovui, kad išvalyta teritorija atitinka nustatytus reikalavimus ir standartus, kurie nustatyti Lietuvos kariuomenės naudojamuose Standartinių sprogmenų neutralizavimo procedūrose. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos kariuomenės ir Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ nustato kariuomenės standartinių sprogmenų neutralizavimo specialistų pasitelkimą kontroliniam patikrinimui (sertifikavimui) atlikti.

Sertifikavimo (kontrolinio patikrinimo) metu patikrinama iki 10% išvalytos teritorijos. Kontrolinį patikrinimą atlikusi institucija pateikia reikiamą dokumentacija dėl techninio teritorijos tinkamumo vykdyti tolimesnę veiklą (statybos darbus). 

Pažymėtina, kad iš Lietuvos kariuomenės perimta standartinių sprogmenų neutralizavimo informacija  ženkliai prisideda prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo ir visuomenės saugumo užtikrinimo vykdant teritorijų rizikos vertinimus. Atlikti valstybinės reikšmės projektų rizikos vertinimai ir konsultacijos, tiek valstybės valdomoms įmonėms, tiek privatiems asmenims reikšmingai prisidėjo prie visuomenės saugumo didinimo ir reikiamų prevencinių priemonių taikymo pašalinant sprogmenų keliamas grėsmes.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *