Asociacija atliko geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena užterštų teritorijų tyrimus

Asociacija atliko geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena užterštų teritorijų tyrimus

Šių metų gegužės-gruodžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ atliko Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena galimai karo paveldu (standartiniais sprogmenimis) užterštų teritorijų tyrimus. Tyrimų metu buvo identifikuotos teritorijos, kurios kelia didžiausią riziką susidurti su

Šiaurės licėjaus teritorijos patikrinimas

Šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėn. į Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ kreipėsi Šiaurės licėjaus atstovai dėl galimybių patikrinti vietovę nuo pavojingų objektų.  Asociacijai atlikus teritorijos patikrnimą pavojingų objektų nebuvo aptikta, tačiau tai dar kartą įrodo, kad mokymo įstaigos pradeda objektyviai vertinti grėsmes kylančias

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2016 m. veiklos ataskaita

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2016 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis

Pirmą kartą Asociacijos specialistai prisidėjo vykdant archeologinius žvalgymus

Š. m. lapkričio mėnesį į Asociaciją kreipėsi Tauragės krašto muziejaus specialistai dėl atsiradusios įgriuvos ir jos patikrinimo nuo standartinių sprogmenų. Spėjama, kad šioje vietoje galėjo būti XIX amžiuje statytas šulinys arkliams girdyti. Archeologiniai tyrimai, įskaitant ir tyrimus metalo ieškikliu, buvo pradėti

Naujosios Vilnios geležinkelio IX koridoriaus elektrifikavimo darbų teritorijoje – maksimalus saugumas

Geležinkelio IX koridoriaus modernizavimas prie N. Vilnios – techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus žingsnis. Tai aukštesnės kokybės transporto paslaugos tiek ekspeditoriams ir siuntėjams besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams keliaujantiems geležinkelio