Atsargos išminuotojų Asociacijos 2016 m. veiklos ataskaita

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2016 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis…

Asociacijos veikla mokyklose

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ didelį dėmesį skiria švietėjiškos veiklos vykdymui ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Prioritetas skiriamas jaunajai kartai, nes nuolatinis noras ir smalsumas dažnai priveda prie skaudžių pasekmių nežinant kaip arba neteisingai elgiantis su…

Naujosios Vilnios geležinkelio IX koridoriaus elektrifikavimo darbų teritorijoje – maksimalus saugumas

Geležinkelio IX koridoriaus modernizavimas prie N. Vilnios – techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus žingsnis. Tai aukštesnės kokybės transporto paslaugos tiek ekspeditoriams ir siuntėjams besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams keliaujantiems geležinkelio…

Saugumas pirmiausia

2016 metų kovo – balandžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” (toliau – Asociacija) organizavo savo narių specializuotus mokymus AB “Lietuvos geležinkeliai” ir žinių bei įgūdžių atnaujinimą / įtvirtinimą Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų mokymo centre. Asociacijai plečiant savo veiklos spektrą…

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2015 m. atlikti darbai, rezultatai ir perspektyvos

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2015 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis…

Bendras organizacijų bendradarbiavimas vykdant švietėjišką veiklą vaikų stovyklose

2015 metais asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” kartu su kitomis tarnybomis (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (toliau – PAGD), Lietuvos kariuomene) vis intensyviau vykdo visuomeninę veiklą Lietuvoje. Šiais metais asociacija, plėsdama savo švietėjiškos veiklos spektrą, dalyvavo dvejose Všį „Berčiūnų ateitininkų stovyklos“…

Bendri tikslai, bendri darbai, aukščiausi rezultatai užtikrinant sprogmenų keliamų grėsmių prevenciją. Bendradarbiaus Lietuvos kariuomenė ir Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

2015 birželio 12 d. Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas  ir Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vadovas Arūnas Janušonis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Institucijos sieks bendrų tikslų vykdant švietėjišką veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, prisidedant prie šalies ekonominės ir socialinės…