Asociacija atliko geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena užterštų teritorijų tyrimus

Asociacija atliko geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena užterštų teritorijų tyrimus

Šių metų gegužės-gruodžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ atliko Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena galimai karo paveldu (standartiniais sprogmenimis) užterštų teritorijų tyrimus. Tyrimų metu buvo identifikuotos teritorijos, kurios kelia didžiausią riziką susidurti su…

Šiaurės licėjaus teritorijos patikrinimas

Šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėn. į Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ kreipėsi Šiaurės licėjaus atstovai dėl galimybių patikrinti vietovę nuo pavojingų objektų.  Asociacijai atlikus teritorijos patikrnimą pavojingų objektų nebuvo aptikta, tačiau tai dar kartą įrodo, kad mokymo įstaigos pradeda objektyviai vertinti grėsmes kylančias…

Saugumo užtikrinimas – prioritetas

Šių metų rugpjūčio mėn. į Asociaciją „Karo palikimo grėsmės prevencija“ kreipėsi fizinis asmuo dėl galimybių patikrinti vietovę nuo pavojingų objektų Klevečkinės k., Panevėžio r. Asociacijai atlikus pirminį rizikos vertinimą (disponuojamų sprogmenų ir operacijų duomenų bazių analizė, bei istorinis vertinimas) buvo…

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2016 m. veiklos ataskaita

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2016 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis…

Asociacijos veikla mokyklose

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ didelį dėmesį skiria švietėjiškos veiklos vykdymui ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Prioritetas skiriamas jaunajai kartai, nes nuolatinis noras ir smalsumas dažnai priveda prie skaudžių pasekmių nežinant kaip arba neteisingai elgiantis su…

Naujosios Vilnios geležinkelio IX koridoriaus elektrifikavimo darbų teritorijoje – maksimalus saugumas

Geležinkelio IX koridoriaus modernizavimas prie N. Vilnios – techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus žingsnis. Tai aukštesnės kokybės transporto paslaugos tiek ekspeditoriams ir siuntėjams besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams keliaujantiems geležinkelio…

Saugumas pirmiausia

2016 metų kovo – balandžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” (toliau – Asociacija) organizavo savo narių specializuotus mokymus AB “Lietuvos geležinkeliai” ir žinių bei įgūdžių atnaujinimą / įtvirtinimą Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų mokymo centre. Asociacijai plečiant savo veiklos spektrą…

Atsargos išminuotojų Asociacijos 2015 m. atlikti darbai, rezultatai ir perspektyvos

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2015 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis…