Atsargos išminuotojų Asociacijos 2015 m. atlikti darbai, rezultatai ir perspektyvos

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2015 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą. Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis

Bendras organizacijų bendradarbiavimas vykdant švietėjišką veiklą vaikų stovyklose

2015 metais asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” kartu su kitomis tarnybomis (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (toliau – PAGD), Lietuvos kariuomene) vis intensyviau vykdo visuomeninę veiklą Lietuvoje. Šiais metais asociacija, plėsdama savo švietėjiškos veiklos spektrą, dalyvavo dvejose Všį „Berčiūnų ateitininkų stovyklos“

Bendri tikslai, bendri darbai, aukščiausi rezultatai užtikrinant sprogmenų keliamų grėsmių prevenciją. Bendradarbiaus Lietuvos kariuomenė ir Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

2015 birželio 12 d. Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas  ir Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vadovas Arūnas Janušonis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Institucijos sieks bendrų tikslų vykdant švietėjišką veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, prisidedant prie šalies ekonominės ir socialinės

Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ švietėjiška veikla mokyklose

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ nenutrūkstamai vykdo švietėjišką veiklą ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Didžiausias dėmesys skiriamas jaunajai kartai, nes nuolatinis noras ir smalsumas dažnai priveda prie skaudžių pasekmių nežinant kaip arba neteisingai elgiantis su rastais

Europinės vėžės projekte „Rail Baltica“ atlikti pavojingų ruožų patikrinimai

Europinės vėžės „Rail Baltica“ projektas yra vienas iš svarbiausių strateginių objektų šiuo metu vykdomų Lietuvoje, kurį įgyvendina didžiausios Lietuvos statybų bendrovės. Pietinės Lietuvos teritorijos yra gausiai užterštos standartiniais sprogmenimis, kurių atsiradimo priežastys – I ir II pasauliniai karai, bei sovietinė

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ vykdo vis aktyvesnę švietėjišką veiklą

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ toliau uoliai ir akyviai vykdo švietėjišką veiklą ir stengiasi supažindinti visuomenę su standartinių sprogmenų keliamais pavojais. Šių metų kovo 17-19 d. asociacijos vadovas Arūnas Janušonis vedė paskaitą įmonės „Kauno tiltai“ darbuotojams apie standartinius sprogmenis vykdant

Vaizdinis paieškos procedūros pristatymas

Vaizdinis Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ pristatymas kaip atliekama pavojingų objektų (sprogmenų ir pan.) paieškos procedūra užsakovo teritorijoje: pasiruošimas darbams, teritorijos žvalgyba ir žymėjimas, pavojingų objektų (sprogmenys ir pan.) paieškos vykdymas, pavojingų objektų identifikavimas, tarnybų informavimas, paieškos darbų dokumentavimas. https://www.youtube.com/watch?v=wasThxM-nPg

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Gruodžio 10 d. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, atstovaujama vadovo Arūno Janušonio, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,  atstovaujamas direktoriaus Remigijaus Baniulio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joje numatyta  bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų vykdant švietėjišką veiklą apie užterštų