Aktualijos

Cover for Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“
571
Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Asociacija „KPGP“ įkurta, siekiant informuoti, suteikti visą informaciją ir pagalbą siekiant

Inovatyvios technologijos yra efektyvumo pagrindas. Mokymų metu testavome procedūras, leidžiančias magnetometrą aktyviai naudoti mūsų veikloje. Magnetometras tai pasyvus prietaisas, kuris matuoja žemės magnetinio lauko pasikeitimus, kurie atsiranda ir nuo likusių nuo karo sprogmenų žemėje.PASITIKRINK AR SAUGU 💣 – www.bombsmap.ltKomentaruose rasite video medžiagą. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Asmens duomenų apsauga

Detalesnė informacija –  asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Teisinė informacija

1. LR
Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2c256c048e011e6b5d09300a16a686c

2. LR
civilinės saugos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C15592B096FA/asr

3. LR Jungtinių
Tautų 1980 metų konvencijos protokolo
dėl likusių nuo karo sprogmenų ratifikavimo
įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44D51FB413C6

4. LR planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr

5. LR darbuotojų
saugos ir sveikatos įstatymas,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr

6. LR vyriausybės nutarimas „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų
sąrašo patvirtinimo“,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2432CA5A7F8/asr

7. LR
vyriausybės nutarimas „Dėl
ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.117A05550EB1/asr

8. LR
vyriausybės nutarimas „Dėl
atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371

9. KAM ir VRM
ministrų įsakymas „
Dėl likusių nuo
karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir likusių nuo karo sprogmenų
išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1496450907e11eb9fecb5ecd3bd711c

10. Lietuvos
policijos gen. komisaro įsakymas „Dėl sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų
saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c28ddf20b54411e6aae49c0b9525cbbb