Aktualijos

Cover for Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“
569
Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Asociacija „KPGP“ įkurta, siekiant informuoti, suteikti visą informaciją ir pagalbą siekiant

Asociacija parėmė Ukrainos karius-išminuotojus!Asociacija "Karo palikimo grėsmės prevencija" suteikė paramą Ukrainos kariams-išminuotojams, kurių apmokymai vyko Lietuvoje. Kariai gautas priemones naudos atlikdami išminavimo operacijas Ukrainoje.Nuoširdžiai dėkojame visiems fiziniams asmenims, kurie skyrė dalį savo gyventojų pajamų mokesčio asociacijos veiklai paremti. Šias lėšas, kartu su savo indėliu, asociacija skyrė Ukrainos kariams paremti! Slava Ukraini!!!!P.S. Asociacija nuo 2023 m. nėra paramos gavėja. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dar galite suspėti paremti, detaliau:1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).2. EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina: (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020 (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔ (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas] (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303227547 (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – PARAMA ASOC. VEIKLAI (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2 E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]Jei norėtumėte skirti 1,2% paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Teisinė informacija

1. LR Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2c256c048e011e6b5d09300a16a686c

2. LR civilinės saugos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C15592B096FA/asr

3. LR Jungtinių Tautų 1980 metų konvencijos protokolo dėl likusių nuo karo sprogmenų ratifikavimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44D51FB413C6

4. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr

5. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr

6. LR vyriausybės nutarimas „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2432CA5A7F8/asr

7. LR vyriausybės nutarimas „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.117A05550EB1/asr

8. LR vyriausybės nutarimas „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371

9. KAM ir VRM ministrų įsakymas „Dėl likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1496450907e11eb9fecb5ecd3bd711c

10. Lietuvos policijos gen. komisaro įsakymas „Dėl sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c28ddf20b54411e6aae49c0b9525cbbb