Aktualijos

Cover for Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“
572
Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“

Asociacija „KPGP“ įkurta, siekiant informuoti, suteikti visą informaciją ir pagalbą siekiant

Asociacija parėmė Ukrainos karius-išminuotojus!Asociacija "Karo palikimo grėsmės prevencija" suteikė paramą Ukrainos kariams-išminuotojams, kurių apmokymai vyko Lietuvoje. Kariai gautas priemones naudos atlikdami išminavimo operacijas Ukrainoje.Nuoširdžiai dėkojame visiems fiziniams asmenims, kurie skyrė dalį savo gyventojų pajamų mokesčio asociacijos veiklai paremti. Šias lėšas, kartu su savo indėliu, asociacija skyrė Ukrainos kariams paremti! Slava Ukraini!!!!P.S. Asociacija nuo 2023 m. nėra paramos gavėja. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Teisinė informacija

1. LR Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2c256c048e011e6b5d09300a16a686c

2. LR civilinės saugos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C15592B096FA/asr

3. LR Jungtinių Tautų 1980 metų konvencijos protokolo dėl likusių nuo karo sprogmenų ratifikavimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44D51FB413C6

4. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr

5. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr

6. LR vyriausybės nutarimas „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2432CA5A7F8/asr

7. LR vyriausybės nutarimas „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.117A05550EB1/asr

8. LR vyriausybės nutarimas „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E3127CAC371

9. KAM ir VRM ministrų įsakymas „Dėl likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1496450907e11eb9fecb5ecd3bd711c

10. Lietuvos policijos gen. komisaro įsakymas „Dėl sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c28ddf20b54411e6aae49c0b9525cbbb