Grėsmės žemėje

Lietuvos Respublikos geopolitinė padėtis lėmė, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje vyko I-asis ir II-asis pasauliniai karai. Taip pat šalis buvo ne kartą okupuota kitų valstybių.
 
Pavyzdžiui, sovietinės kariuomenės daliniai 1940–1993 m. buvo įkurdinti 68 000 ha (arba 1,2 %) Lietuvos teritorijos. Jie buvo dislokuoti ir visuose didžiuosiuose miestuose bei sostinėje Vilniuje.
Minėtų karų veiksmų bei okupacijos palikimas – Lietuvos Respublikos teritorija liko gausiai užteršta objektais, keliančiais grėsmę, – sprogmenimis.
 
Nuo Nepriklausomybės pradžios Lietuvoje nuo sprogmenų keliamos grėsmės jau žuvo daugiau nei dešimt piliečių ir apie dvidešimt buvo sužeista.
Rizikos vertinimas susidurti su sprogmenimis Lietuvos savivaldybėse
Patvirtintos potencialiai užterštos vietovės Lietuvoje.
Šaltinis: www.sprogmenys.lt

Grėsmės žemėje

Nuo Nepriklausomybės pradžios Lietuvoje nuo sprogmenų keliamos grėsmės jau žuvo daugiau nei dešimt piliečių ir apie dvidešimt buvo sužeista.