Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2015 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą.

Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis ir prevencinėmis priemonėmis prisideda prie įsipareigojimų įgyvendinimo, kurie numatyti pasirašytose bendradarbiavimo sutartyse tarp Asociacijos, Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento.

2015 m. vykdyta švietėjiška veikla:

Užsakovas Paskaitos/seminaro tema
PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centras Paskaita: „Supažindinimas su standartiniais sprogmenimis“
AB „Kauno tiltai“ Paskaitų ciklas: „Sprogmenų ir kitų pavojingų objektų, randamų vykdant statybos darbus rizikos, grėsmės ir prevencija“
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Šiaulių Salduvės progimnazija Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Šiaulių Stasio Šalikausko gimnazija Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir  neutralizavimas“
Asociacija „Metalo ieškiklių naudotojų klubas“ Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Ateitininkų federacijos Jaunųjų ateitininkų sąjungos organizuojama stovykla „Sek paskui mane“ Paskaitų ciklas: „Sprogmenys, jų keliama žala, prevencija ir atsakingos institucijos“. Išminavimo įrangos demonstravimas.
EOD (Explosive ordnance disposal) seminaras LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalione Seminaras. Dalinimasis informacija ir patirtimi su Standartinių sprogmenų neutralizavo specialistais iš Lietuvos ir JAV. Skaityta paskaita apie Asociacijos vykdomą veiklą Lietuvoje.
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Kauno miesto savivaldybės Civilinės saugos skyriaus Paskaita: „Ūkio subjekto ar įstaigos vadovo veiksmai aptikus sprogmenį ar gavus pranešimą apie sprogmenį“

Šviečiamoji–visuomeninė veikla ir kiti įvairūs susitikimai su valstybinių ir ne valstybinių institucijų vadovais suteikia galimybes pristatyti realią situaciją Lietuvoje, susidariusią dėl sprogmenų likusių nuo karinių konfliktų ir sovietinės okupacijos. Didėjant visuomenės sąmoningumui, bei supratimui apie sprogmenų keliamas grėsmes, nuosekliai auga ir prevencinių priemonių taikymas. Asociacijos atliekami teritorijų rizikos vertinimai leidžia identifikuoti potencialiai užterštas LR teritorijas, suteikiant informaciją apie galinčias kilti grėsmes teritorijose, kuriose vykdoma ekonominė–ūkinė veikla.

2015 m. atlikti rizikos vertinimai:

Užsakovas Vertinama teritorija
AB „Kauno tiltai“ Kalvarijos geležinkelio stoties ir tarpstočio Kalvarija – Šeštokai geležinkelio ruožas Valstybinis projektas: „RAIL BALTICA“
UAB „Hidrostatyba“ Kauno geležinkelio stoties teritorija. Valstybinis projektas: „RAIL BALTICA“
VĮ „Oro navigacija” Eišiškių plentas, Vilniaus teritorija. Projektas: „VILNIAUS ORO UOSTO PLĖTRA“
UAB „AECOM infrastructure & environment UK limited“ Geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena ruožas. Valstybinis projektas: „RAIL BALTICA 2“
UAB „Ardanuy ingenieria s.a.“ Geležinkelio linijos Rokai-Palemonas, Kaunas- Palemonas ruožas. Valstybinis projektas: „RAIL BALTICA 2“

Teritorijų patikrinimo nuo pavojingų objektų darbai, kurių metu sėkmingai aptikti, identifikuoti ir procedūriškai pažymėti standartiniai sprogmenys – ypač reikšmingi. Šių sprogmenų aptikimas ir sėkmingas prevencinių priemonių taikymas, leido ne tik užtikrinti tinkamą valstybinių projektų įgyvendinimą, bet ir neabejotinai prisidėjo išvengiant galimų skaudžių pasekmių – žmonių žūčių, įrangos ar technikos sugadinimų.

2015 m. patikrintos teritorijos:

Užsakovas Patikrinta teritorija
AB „Kauno tiltai“ Kalvarijos geležinkelio stoties ir tarpstočio Kalvarija – Šeštokai geležinkelio ruožas Valstybinis projektas: „RAIL BALTICA“
UAB „Hidrostatyba“ Kauno geležinkelio stoties teritorija. Valstybinis projektas: „RAIL BALTICA“
VĮ „Oro navigacija” Eišiškių plentas, Vilniaus teritorija. Projektas: „VILNIAUS ORO UOSTO PLĖTRA“

Pasak Asociacijos vadovo 2016 m. pagrindinės veiklos kryptys išliks tos pačios kaip ir 2015 m., o veikla bus vykdoma dar aktyviau. „Su kiekvienu susitikimu, mokymais ar seminaru visuomenės sąmoningumas auga, o tai tiesiogiai veda į visuomenės saugumo didinimą – pagrindinį mūsų organizacijos tikslą“ – sakė A. Janušonis.

Tam, kad visa Asociacijos specialistų vykdoma veikla, bei rezultatai būtų kuo tikslesni, kokybiškesni ir atitinkantys aukščiausius standartus, visi Asociacijos specialistai (atsargos išminuotojai) vykdantys sprogmenų paieškos, identifikavimo ir procedūrinio pažymėjimo veiklą, bei skaitantys paskaitas sprogmenų grėsmių temomis 2015 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Lietuvos kariuomenės Juozo Lukšos mokymo centro organizuojamame seminare „Standartinių sprogmenų paieška, neutralizavimas, sprogdinimo darbų taisyklės“. Seminare Asociacijos specialistai susipažino su naujausia informacija, dokumentacija ir procedūromis susijusiomis su sprogmenimis ir iš jų kylančiomis grėsmėmis . Pasidalino su kariuomenės išminuotojais, buvusiais kolegomis, žiniomis, bei vykdoma veikla, atnaujino savo žinias. Asociacijos specialistai sėkmingai išlaikė testus, bei gavo tai liudijančius sertifikatus.

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” įsikūrė 2014 m. pradžioje. Veiklą asociacijoje vykdo išskirtiniai tik į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai/inžinieriai. Asociacijos nariai, tai tikri savo srities profesionalai su daugiau kaip penkiolikos metų patirtimi Lietuvos kariuomenėje. Asociacija apmoko, supažindina visuomenę ir įstaigas su objektų (sprogmenų ir kt.), likusių po karų, grėsmėmis ir prevencinėmis priemonėmis, bei konsultuoja kaip išvengti skaudžių pasekmių susidūrus su minėtais objektais. Taip pat Asociacijos specialistai nuotoliniu būdu vertina galimai užterštas teritorijas ir pateikia sprogmenų keliamas rizikas, paskaičiavimus ir rekomendacijas dėl prevencinių priemonių taikymo, o užsakovui pageidaujant vykdo pavojingų objektų (sprogmenų ir kt.), kurie trukdo vystyti ūkinę veiklą, paiešką, identifikavimą ir procedūrinį pažymėjimą.

Asociacijos šūkis „Mes esame tam, kad praeities pavojai netaptų šių dienų nelaimėmis.“

[caption id="attachment_5415" align="alignnone" width="289"]2015 m. veiklos ataskaita - infografikas 2015 m. veiklos ataskaita – infografikas[/caption]]]>