Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, kurios pagrindą sudaro į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai, 2016 metais savo veiklą koncentravo į informacijos visuomenei sklaidą ir bendradarbiavimo sutartyse su valstybinėmis institucijomis numatytų priemonių įgyvendinimą.

Visuomenės ir įstaigų mokymai/supažindinimai su sprogmenų keliamomis grėsmėmis ir prevencinėmis priemonėmis prisideda prie įsipareigojimų įgyvendinimo, kurie numatyti pasirašytose bendradarbiavimo sutartyse tarp Asociacijos, Lietuvos kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento.

2016 m. vykdyta švietėjiška veikla:

Užsakovas Paskaitos/seminaro tema
Marijampolės „ŠALTINIO“ pagrindinė mokykla Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Alytaus „DZŪKIJOS“ pagrindinė mokykla Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Asociacija „METALO IEŠKIKLIŲ NAUDOTOJŲ KLUBAS“ Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Alytaus „PUTINŲ“ gimnazija Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Alytaus „LIKIŠKĖLIŲ“ ir „VOLUNGĖS“ pagrindinės mokyklos Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Alytaus „SENAMIESČIO“ pradinė mokykla Paskaita: „Sprogmenys šalia mūsų. Rizikos, grėsmės ir prevencija“
Vilniaus „GENIO“ progimnazija Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Visagino „GEROSIOS VILTIES“ progimnazija Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Vilniaus „ŠV. KRISTOFORO“ progimnazija Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
Atsargos karininkų sąjungos Alytaus skyrius Paskaita: „Pavojingi sprogstamieji radiniai ir jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“
PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centras (9 kartai) Paskaita: „Supažindinimas su standartiniais sprogmenimis“

 

Šviečiamoji–visuomeninė veikla ir kiti įvairūs susitikimai su valstybinių ir ne valstybinių institucijų vadovais suteikia galimybes pristatyti realią situaciją Lietuvoje, susidariusią dėl sprogmenų likusių nuo karinių konfliktų ir sovietinės okupacijos. Didėjant visuomenės sąmoningumui, bei supratimui apie sprogmenų keliamas grėsmes, nuosekliai auga ir prevencinių priemonių taikymas.

Asociacijos atliekami teritorijų rizikos vertinimai leidžia identifikuoti potencialiai užterštas LR teritorijas,  suteikiant informaciją apie galinčias kilti grėsmes teritorijose kuriose vykdoma ekonominė–ūkinė veikla. Rizikos vertinimai atliekami įvairiais pjūviais siekiant maksimalaus tikslumo, vertinama: istoriniai duomenys ir užterštumo priežastys, užterštų vietovių žemėlapis, lyginamoji iškvietimų statistika, iškvietimų neutralizuoti sprogmenis statistika.

 2016 m. atlikti rizikos vertinimai:

Užsakovas Vertinama teritorija
UAB „Ardynas“ Dujotiekių jungties teritorijos preliminarus rizikos vertinimas ir rekomendacijos Valstybinis projektas: „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)“
UAB „Fima“ Naujosios Vilnios geležinkelio teritorijos detalus rizikos vertinimas, išvados ir rekomendacijos Projektas: „IX koridoriaus elektrifikavimas (I etapas)“
UAB „Ardynas“ Dujotiekių jungties teritorijos detalus rizikos vertinimas, išvados ir rekomendacijos Valstybinis projektas: „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)“

 LR savivaldybes uzterstumas sprogmenimis

Pažymėtina, kad 2016 m. buvo parengtas ir publikuotas „Lietuvos sprogmenų rizikos vertinimo žemėlapis”, kuriame identifikuotos labiausiai užterštos Lietuvos Respublikos savivaldybės.

Teritorijų patikrinimo nuo pavojingų objektų darbai, kurių metu sėkmingai aptikti, identifikuoti ir procedūriškai pažymėti standartiniai sprogmenys – ypač reikšmingi. Šių sprogmenų aptikimas ir sėkmingas prevencinių priemonių taikymas, leido ne tik užtikrinti tinkamą valstybinių projektų įgyvendinimą, bet ir neabejotinai prisidėjo išvengiant galimų skaudžių pasekmių – žmonių žūčių, įrangos ar technikos sugadinimų.

2016 m. patikrintos teritorijos:

Užsakovas Patikrinta teritorija
UAB „Fima“ IX koridoriaus elektrifikavimo teritorijos patikrinimas (I etapas)
UAB „Fima“ IX koridoriaus elektrifikavimo  teritorijos patikrinimas (II etapas)
UAB „Fima“ IX koridoriaus elektrifikavimo  teritorijos patikrinimas  (III etapas)
UAB „Kauno tiltai“ Kelio-pralaidos remonto vietos patikra
Tauragės krašto muziejus XIX amžiaus šulinio patikrinimas

Pasak Asociacijos vadovo 2017 m. pagrindinės veiklos kryptys išliks tos pačios kaip ir anksčiau, o veikla bus vykdoma koncentruojantis į labiausiai užterštas Lietuvos savivaldybes. „Kiekvienas susitikimas, mokymai ar seminaras visuomenei suteikia naują požiūrį į egzistuojančią grėsmė, o tai tiesiogiai veda į visuomenės saugumo didinimą – pagrindinį mūsų organizacijos tikslą“  – sakė A. Janušonis.

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” įsikūrė 2014 m. pradžioje. Veiklą asociacijoje vykdo išskirtiniai tik į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai/inžinieriai. Asociacijos nariai, tai tikri savo srities profesionalai su daugiau kaip penkiolikos metų patirtimi Lietuvos kariuomenėje. Asociacija apmoko, supažindina visuomenę ir įstaigas su objektų (sprogmenų ir kt.), likusių po karų, grėsmėmis ir prevencinėmis priemonėmis, bei konsultuoja kaip išvengti skaudžių pasekmių susidūrus su minėtais objektais. Taip pat Asociacijos specialistai nuotoliniu būdu vertina galimai užterštas teritorijas ir pateikia sprogmenų keliamas rizikas, paskaičiavimus ir rekomendacijas dėl prevencinių priemonių taikymo, o užsakovui pageidaujant vykdo pavojingų objektų (sprogmenų ir kt.), kurie trukdo vystyti ūkinę veiklą, paiešką, identifikavimą ir procedūrinį pažymėjimą.

Asociacijos šūkis „Mes esame tam, kad praeities pavojai netaptų šių dienų nelaimėmis.“

]]>

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *