DSC-0295-8900Gruodžio 10 d. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“, atstovaujama vadovo Arūno Janušonio, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,  atstovaujamas direktoriaus Remigijaus Baniulio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joje numatyta  bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų vykdant švietėjišką veiklą apie užterštų likusiais nuo karo standartiniais sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę ir keistis informacija apie jas. Pasak departamento direktoriaus R. Baniulio, ši sutartis yra gražus visuomenės atstovų savanoriško bendradarbiavimo su PAGD ir kariuomene pavyzdys. „Mes džiaugiamės jūsų parodyta iniciatyva ir noru bendradarbiauti ir tikiuosi, kad mums pavyks kartu dirbti rūpinantis žmonių saugumu,“ – sakė R. Baniulis. A. Janušonis taip pat pasidžiaugė atsiveriančiomis naujomis galimybėmis abiems institucijoms.

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ įsipareigojo vykdyti švietėjišką veiklą apie sprogmenimis užterštų teritorijų keliamą grėsmę gyventojams, prireikus rengti seminarus departamento ir jam pavaldžių įstaigų, savivaldybių administracijų darbuotojams, konsultuoti savivaldybių administracijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojus, atsakingus už civilinę saugą, prevencijos organizavimo klausimais, rinkti ir analizuoti informaciją apie sprogmenimis užterštas teritorijas bei informuoti apie jas departamentą, prireikus atlikti nuotolinį tokių vietovių vertinimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įsipareigojo prireikus kviesti Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ atstovus į organizuojamus renginius (susirinkimus, seminarus, paskaitas ir pan.), kaip instruktorius ir dėstytojus – į PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro rengiamus mokymus, dalyvauti Asociacijos organizuojamose vaikų poilsio stovyklose, kuriose vaikai būtų supažindinti su gaisrine ir civiline sauga.

Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ įkurta 2014 m. Ji padeda Lietuvos kariuomenei ieškoti nuo karo užsilikusių sprogmenų. Šioje organizacijoje darbuojasi į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai. Kariai profesionalai, turėdami daugiau nei 10 metų tarnybos patirtį, panaudoja savo turimas žinias ieškant sprogmenų ir šviečiant visuomenę. Tokia prevencinė veikla padeda išvengti skaudžių padarinių, kurios gali būti sukeltos neatsakingai elgiantis su po karo užsilikusiais sprogmenimis.

IMG_5998 IMG_6011PAGD ir Asociacijos informacija

]]>