[caption id="attachment_5433" align="alignleft" width="423"]DSCF7824 Asociacijos nariams teikiami pažymėjimai, Sausumos pajėgų mokymo centras[/caption]

2016 metų kovo – balandžio mėn. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija” (toliau – Asociacija) organizavo savo narių specializuotus mokymus AB “Lietuvos geležinkeliai” ir žinių bei įgūdžių atnaujinimą / įtvirtinimą Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų mokymo centre.

Asociacijai plečiant savo veiklos spektrą ir siekiant sudaryti tinkamas ir maksimaliai saugias sąlygas vykdyti darbus geležinkelio apsaugos zonose kovo mėn. AB “Lietuvos geležinkeliai” būstinėje vyko specializuoti mokymai. Mokymuose Asociacijos specialistai buvo supažindinti su darbo specifika geležinkelio apsaugos zonose ir šalia jų. Išlaikyti specializuoti testai ir išduoti tai patvirtinantys pažymėjimai garantuoja, kad Asociacijos nariai yra supažindinti su darbo specifika geležinkelio apsaugos zonose ir geba tinkamai vykdyti darbus pavojinguose ruožuose. Pažymėtina, kad nemažas skaičius Asociacijos vykdomų darbų vyksta ypatingos valstybinės reikšmės projektuose bei kituose svarbiuose objektuose, kurie susiję su geležinkelio infrastruktūros plėtra. Asociacija darbus jau vykdė tokiuose projektuose kaip RailBaltica vėžių patikra skirtinguose ruožuose dirbant su skirtingais rangovais. Šiuo metu vykdoma sprogmenų paieška IX geležinkelio koridoriaus elektrifikavimo plėtros projekte Naujojoje Vilnioje. Atliktas RailBaltica 2 ruožo detalus rizikos vertinimas patvirtina, kad grėsmės susidurti su sprogmenų keliamomis grėsmėmis ruože Kaunas – Latvijos siena egzistuoja, o šie mokymai, užsakovui pageidaujant, suteiks galimybes tinkamai vykdyti sprogmenų paieškos darbus maksimaliai saugiai.

Siekiant užtikrinti saugų ir pilnavertį vykdomų projektų įgyvendinimą kiekvienais metais, bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene, vykdomi Asociacijos narių žinių atnaujinimas ir teorinis bei praktinis įvertinimas. Pasak Asociacijos vadovo Arūno Janušonio šis renginys leidžia atnaujinti ir patikrinti narių gebėjimus vykdyti patikras pagal aktualią sprogmenų neutralizavimo procedūrų redakciją, todėl vertinant sukauptą narių patirtį tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ir kiekvienais metais atnaujinus įgūdžius ir gebėjimus maksimaliai užtikrinamas narių saugumas vykdant darbus. Šiais metais teorinių ir praktinių žinių testavimus teigiamai išlaikė visi Asociacijoje veiklą vykdantys specialistai.

Personalo žinių ir įgūdžių atnaujinimas, bei testavimas organizuojamas pirmiausiai siekiant užtikrinti tinkamą specialistų pasirengimą vykdyti darbus bei pažymėti užsakovui, kad Asociacijos nariai yra puikiai pasirengę vykdyti sprogmenų paieškos, identifikavimo, žymėjimo ir perdavimo specialiosioms tarnyboms darbus. Taip užsakovas yra užtikrinamas, kad taikomos procedūros ir narių gebėjimai yra sertifikuoti ir atitinka visus keliamus reikalavimus, kokie taikomi Lietuvos kariuomenėje ir reikalaujami ypatingos valstybinės reikšmės projektuose.

Veiklą asociacijoje vykdo išskirtiniai tik į atsargą išėję Lietuvos kariuomenės išminuotojai/inžinieriai. Asociacijos nariai, tai tikri savo srities profesionalai su daugiau kaip penkiolikos metų patirtimi Lietuvos kariuomenėje. Asociacija apmoko, supažindina visuomenę ir įstaigas su objektų (sprogmenų ir kt.), likusių po karų, grėsmėmis ir prevencinėmis priemonėmis, bei konsultuoja kaip išvengti skaudžių pasekmių susidūrus su minėtais objektais. Taip pat Asociacijos specialistai nuotoliniu būdu vertina galimai užterštas teritorijas ir pateikia sprogmenų keliamas rizikas, paskaičiavimus ir rekomendacijas dėl prevencinių priemonių taikymo, o užsakovui pageidaujant vykdo pavojingų objektų (sprogmenų ir kt.), kurie trukdo vystyti ūkinę veiklą, paiešką, identifikavimą ir procedūrinį pažymėjimą.

Asociacijos šūkis „Mes esame tam, kad praeities pavojai netaptų šių dienų nelaimėmis.“

    Janusonis SPMC20150424_083908Janusonis LG

]]>